تیوب دستگاه لیزر

تیوب دستگاه لیزر یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین نوع لیزر در صنعت ، لیزر CO2 می باشد. از تیوب لیزر جهت برش و حکاکی انواع مواد از قبیل : چوب ، پارچه ، چرم ، شیشه ، سنگ و … می توان استفاده نمود.از تیوب دستگاه لیزر یا تیوب لیزر  جهت نگهداری گاز CO2 و ایجاد اشعه دستگاه لیزر استفاده می شود. این  نوع تیوب لیزر رسی اصلی ترین جزء در دستگاه لیزر co2 می باشد

تیوب لیزر رسی - تیوب دستگاه لیزر رسی

Dummy Image

تیوب لیزر رسی ۸۰ وات

تیوب لیزر رسی ۸۰  وات نیاز به چیلر برای خنک کردن دارد . طول عمر تیوب reci حدود ۱۰۰۰۰ ساعت در شرایط مفید است. تیوب لیزر ۸۰ وات مناسب برای حکاکی و نشانه گذاری با دقت بسیار بالا است. در مقایسه با تیوب لیزر co2 شیشه ، عمر قطعه جز مزایا است.

Dummy Image

تیوب لیزر رسی ۱۰۰ وات

تیوب لیزر رسی ۱۰۰ وات نیاز به چیلر برای خنک کردن دارد . طول عمر تیوب reci حدود ۱۰۰۰۰ ساعت در شرایط مفید است. تیوب لیزر ۱۰۰ وات مناسب برای حکاکی و نشانه گذاری با دقت بسیار بالا است. در مقایسه با تیوب لیزر co2 شیشه ، عمر قطعه جز مزایا است.

Dummy Image

تیوب لیزر رسی ۱۲۰ وات

تیوب لیزر رسی ۱۲۰ وات نیاز به چیلر برای خنک کردن دارد . طول عمر تیوب reci حدود ۱۰۰۰۰ ساعت در شرایط مفید است. تیوب لیزر ۱۲۰ وات مناسب برای حکاکی و نشانه گذاری با دقت بسیار بالا است. در مقایسه با تیوب لیزر co2 شیشه ، عمر قطعه جز مزایا است.

تیوب لیزر ای اف ار - تیوب دستگاه لیزر ای اف ار

Dummy Image

تیوب لیزر ای اف ار ۸۰ وات

تیوب لیزر EFR 80W منبع تولید گاز co2 را که در یک لوله تولید می شود را تیوب لیزر می گویند که می تواند محیط بسته slid یا باز fastflow باشد.گازهای co2 هلیم و نئون یا یک گاز خنثی که توسط یک های ولتاژ highvoltage تحریک شده و تولید  فوتون با یک فرکانس هم سوی می کنند که به آن لیزر co2 گفته میشود.

Dummy Image

تیوب لیزر ای اف ار ۱۰۰ وات

تیوب لیزر EFR 100W منبع تولید گاز co2 را که در یک لوله تولید می شود را تیوب لیزر می گویند که می تواند محیط بسته slid یا باز fastflow باشد.گازهای co2 هلیم و نئون یا یک گاز خنثی که توسط یک های ولتاژ highvoltage تحریک شده و تولید  فوتون با یک فرکانس هم سوی می کنند که به آن لیزر co2 گفته میشود.

Dummy Image

تیوب لیزر ای اف ار ۱۲۰ وات

تیوب لیزر EFR 120W منبع تولید گاز co2 را که در یک لوله تولید می شود را تیوب لیزر می گویند که می تواند محیط بسته slid یا باز fastflow باشد.گازهای co2 هلیم و نئون یا یک گاز خنثی که توسط یک های ولتاژ highvoltage تحریک شده و تولید  فوتون با یک فرکانس هم سوی می کنند که به آن لیزر co2 گفته میشود.